OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Médiá o výstave...

Médiá

Fotoreportáž z akcie od firmy The Vision - klikni na odkaz tu
Fotoreportáž z akcie od novín Trnavský hlas - klikni na odkaz tu

---

Článok o akcii Trnafský hafkáč 2012 vyšiel v regionálnych novinách Trnavsko. Ďakujeme!

---

Rozsiahly článok o akcii Trnafský hafkáč 2011 vyšiel v celoslovenskom kynologickom časopise Náš pes, číslo 7/2011, s. 66 - 67

---

Článok o akcii Trnafský hafkáč 2011 vyšiel v regionálnych novinách Trnavský hlas, číslo 25 z 23.júna 2011, v časti Spoločnosť, s. 11.

---

Článok o akcii Trnafský hafkáč 2010 vyšiel v regionálnych novinách Trnavsko, číslo 42 z 22. októbra 2010, v časti Spravodajstvo, s. 6.