OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Pokyny pre súťažiacich

ČO ČAKÁ SÚŤAŽIACICH?
    1. Majiteľ psa vyplní prihlášku.
    2. Predložíte očkovací preukaz alebo pet pas.
    3. Zaplatíte štartovné 5 €.
    4. Dostanete maškrtu pre psíka.
    5. Počkáte si na svoju kategóriu (viď Časový harmonogram).
    6. Predvediete psa v pohybe a v postoji (ak ovláda).  
    7. Hodnotenie psa: Jeden porotca hodnotí psa do mikrofónu, ostatní si značia svoje hodnotenie.
    8. Po individuálnom predvedení psíka ešte neodchádzajte, na konci každej kategórie sa predvedú všetci súťažiaci za sebou.
    9. Po predvedení celej kategórie nasleduje 10-minútové číslo.
    10. Vyhlásenie výsledkov – víťazov kategórie (3 miesta).
    11. Na záver víťazní kríženci (1. miesta: kríženec malý, kríženec stredný a kríženec veľký) súťažia o cenu „Trnafský hafkáč 2019“.
ĎALŠIE POKYNY PRE SÚŤAŽIACICH:
    1. Prineste si sáčky na exkrementy a servítky, po psíkovi si budete upratovať.
    2. Prineste si vodu pre psa.
    3. Občerstvenie pre návštevníkov: vo vstupne hale školy bude otvorený bufet.
TEŠÍME SA NA VÁS A NA VAŠICH HAFKÁČOV :o) HAF-HAF!