OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Veterinárne podmienky

Veterinárne podmienky účasti na výstave:

1.) Každé zviera musí byť zaočkované proti besnote, psinke, zápalu pečene, parvoviróze, leptospiróze a kotercovému kašľu podľa vakcinačnej schémy výrobcu vakcíny.

2.) Zúčastniť sa môžu iba zvieratá klinicky zdravé a ktoré pochádzajú z oblastí bez obmedzenia presunov zvierat.

3.) Zvieratá musia byť ošetrené proti vonkajším a vnútorným parazitom.

4.) Zvieratá musí sprevádzať očkovací preukaz alebo pet pas spoločenského zvieraťa.

5.) Výstavy sa nesmú zúčastniť psy choré alebo z choroby podozrivé, po úraze, honcujúce sa suky, suky v 2. polovici gravidity a dojčiace suky.

6.) Výstavy sa nesmú zúčastniť psy nebezpečné, agresívne voči ľuďom i psom.

7.) Víťazi predchádzajúcich ročníkov sa môžu zúčastniť bez nároku na ocenenie.

8.) Každý majiteľ je povinný priniesť si so sebou sáčky na psie exkrementy a po svojom psovi upratovať!

9.) Majiteľ psa ručí za všetky škody spôsobené jeho psom v priebehu výstavy a súhlasí s použitím fotografie seba aj svojho psa na účely výstavy.

10.) Majiteľ psa je povinný počas priebehu výstavy dodržiavať zákon NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti § 22 zákona (zákon o ochrane zvierat).